Data publikacji w serwisie:

Zostaliśmy odznaczeni Kombatanckim Krzyżem Pamięci!

Dziś Pan Dziekan odebrał z rąk przedstawicieli Kapituły Odznaczenia uroczysty Akt Nadania. Dziękujemy całemu Wielkopolskiemu Zarządowi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za tak nobilitujące wyróżnienie. Zapewniamy o naszej dalszej gotowości do wspierania działań kultywujących pamięć o bohaterach naszej Ojczyzny.

Z tej okazji dziękujemy wszystkim pracownikom i studentom WNPiD, którzy przez lata byli zaangażowani w te przedsięwzięcia.