Data publikacji w serwisie:

Konferencja naukowa "Mniejszości, migracje, wielokulturowość" [relacja]

W dniach 18 i 19 maja br. na naszym Wydziale odbyła się konferencja z serii Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość. Tegoroczne wydarzenie było już IX edycją spotkań z tego cyklu. W tym roku spotkanie nosiło tytuł "Polityka migracyjna i etniczna wobec wyzwań społecznych, demograficznych i kulturowych XXI wieku".

Seria Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość zapoczątkowana została już w 2015 r., kiedy to odbyła się pierwsza konferencja dotycząca zagadnień związanych z migracjami. Wtedy poświęcona ona była funkcjonowaniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz językowi regionalnemu.

Tym razem majowa konferencja skupiała się wokół analizy problematyki polityki wobec mniejszości i migrantów z perspektywy XXI wieku. Uczestnicy porozmawiać mogli także o wpływie przemieszczeń ludności na politykię migracyjną poszczególnych państw oraz UE. Dodatkowo podczas konferencji była okazja do dyskusji na temat reakcji państw Unii Europejskiej na przekraczanie jej zewnętrznych granic wbrew prawu. Poruszona została także aktualna kwestia, jaką jest obecność obywateli Ukrainy w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie.

Przez dwa dni trwania konferencji uczetnicy omówili zagadnienia z zakresu:

  1. Mniejszości i migranci z perspektywy XXI wieku
  2. Ruchy migracyjne do Europy/Polski
  3. Społecznie i polityczne konsekwencje funkcjonowania społeczestw wielonarodowych/wieloetnicznych
  4. Kryzysy migracyjne

W spotkaniu wzięli udział nie tylko profesorowie naszego Wydziału, ale także zaproszeni goście, eksperci oraz studenci.