Data publikacji w serwisie:

Konferencja naukowa " Uczona, badaczka, naukowczyni. Feminatywy w dyskursie akademickim"

W piątek, 22 listopada  odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa " Uczona, badaczka, naukowczyni. Feminatywy w dyskursie akademickim", w ramach której dyskutowano o żeńskich formach występujących w języku. Konferencję otworzył Jego Magnificencja Rektor UAM Prof. dr hab. Andrzej Lesicki, który przekazał licznie zgromadzonym uczestniczkom i uczestnikom, że jeżeli współcześnie ktoś chce używać feminatywów, powinien mieć do tego prawo.

Feminatywy w trakcie konferencji zostały poddane analizie w ujęciu prawnym, edukacyjnym, ekonomicznym, językowym i literackim. W ramach panelu dyskusyjnego poprowadzonego przez Prof. UAM dr hab. Iwettę Andruszkiewicz z naszego Wydziału '' Komunikacja językowa w środowisku akademickim" z udziałem Pań Prorektorek : Prof. Beaty Mikołajczyk, , Prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk, Prof. Zofii Szweykowskiej- Kulińskiej oraz reprezentantek  środowiska naukowego naszego Uniwersytetu prof. Ewy Domańskiej , dr Agnieszki Filipiak, mgr Weroniki Dopierały a także Studentek : Anny Pieciul, Olgi Żyminkowskiej i Kamilli Malinowskiej dyskutowano o tym czy należy poprzez zmianę asymetrii językowej zmieniać nastawienie społeczne do powyższej kwestii?

W trakcie konferencji rozstrzygnięto konkurs na projekt graficzny ilustrujący stosowanie języka równościowego. Pierwsze miejsce zdobył Dawid Rybak z Wydziału Neofilologii  UAM za projekt ON(A).

Matronat i organizację wydarzenia  zawdzięczamy   Prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej i Prof. UAM dr hab. Beacie Mikołajczyk.