Data publikacji w serwisie:

Konferencja: Podmioty niepubliczne w lokalnym procesie decyzyjnym

W czwartek, 27 lutego na naszym Wydziale odbyła się konferencja naukowa pt.: Podmioty niepubliczne w lokalnym procesie decyzyjnym, która była sposobnością do podsumowania realizacji projektu "Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nieobecny) uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego", finansowanego z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem spotkania była prezentacja wyników badań w ramach projektu, realizowanego we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego (lider projektu) i Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za przybycie i owocną dyskusję.