Data publikacji w serwisie:

Konferencja: Polityka społeczna i ekonomiczna w XXI wieku. Bezpieczeństwo w trójwymiarze [relacja]

5 i 6 czerwca odbyła się dwudniowa V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka społeczna i ekonomiczna w XXI wieku. Bezpieczeństwo w trójwymiarze. Organizatorami konferencji byli: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Grupa Badawcza nad Różnorodnością, Równością i Re-Integracją, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej W Poznaniu oraz Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej WNPiD.

Konferencja składała się z 8 paneli dyskusyjnych, na których zgromadzili się naukowcy z różnych uniwersytetów, eksperci z danych dziedzin, a także przedstawiciele związków zawodowych i politycy.

Dnia pierwszego rozmowy na panelach dotyczyły wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym, ale także szerzej – wynagrodzeń w edukacji. Ten dzień zakończył się także możliwością wzięcia udziału w Koncercie Charytatywnym „Jednym głosem z wolną Ukrainą II” organizowanym przez UAM.

Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się z MTP na nasz Wydział. Tego dnia zaproszeni eksperci porozmawiać mogli na tematy takie jak: wyzwania i perspektywy stojące przed bezpieczeństwem senioralnym w Wielkopolsce, bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne a zagrożenia w zawodzie dziennikarskim, prawa socjalne kobiet, kryzys bezdomności oraz bezpieczeństwo socjalne w wybranych grupach społecznych.