Data publikacji w serwisie:

Konferencja poświęcona rozwojowi nauk o polityce i administracji

W minionym tygodniu, 31 marca i 1 kwietnia, na WNPiD odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Uwarunkowania Rozwoju Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji oraz Politycznych Kierunków Studiów w Polsce po Wdrożeniu Ustawy 2.0". W spotkaniu udział wzięli  przedstawiciele prawie wszystkich ośrodków politologicznych w Polsce, Zarząd PTNP, a także członkowie Komitetu Nauk Politycznych PAN.