Data publikacji w serwisie:

Konferencja pt. Autonomiczne roboty w systemach bezpieczeństwa

30 maja na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbyła się konferencja pt. "Autonomiczne roboty w systemach bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej.", zorganizowana przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej.

W ramach konferencji odbyła się praktyczna prezentacja wykorzystania dronów i robotów w formacjach, służbach, inspekcjach i stażach. Podczas sesji zostały poruszone kwestie kierunków rozwoju autonomicznych robotów, określenie dziedzin i obszarów zastosowania autonomicznych robotów w służbach, a także wyodrębnienie problemów związanych z wykorzystaniem autonomicznych robotów w systemach bezpieczeństwa.

Komitet organizacyjny:
Prof. UAM dr hab. Mirosław Skarżyński
dr Rafał Kamprowski