Data publikacji w serwisie:

Konferencja "Doskonałość naukowa nie ma płci" [relacja]

W miniony piątek, 10 lutego,  na naszym Wydziale odbyła się ogólnopolska konferencja "Doskonałość Naukowa Nie Ma Płci", zorganizowana przez Akademię Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Nauki, Biuro Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM.

W konferencji uczestniczyli z ramienia władz rektorskich:

 • JMR Prof. Bogumiła Kaniewska,
 • Prof. Katarzyna Dziubalska -Kołaczyk, Prorektorka ds. nauki,
 • Prof. Tadeusz Wallas , Prorektor ds. kadr i rozwoju.

Władze dziekańskie reprezentował Prodziekan ds. studenckich Prof. Szymon Ossowski.

Celem konferencji było zainaugurowanie długofalowego programu pod wspomnianym hasłem i zwrócenie uwagi środowiska naukowego na istniejące dysproporcje między kobietami i mężczyznami oraz potrzebę wypracowania metod, które pozwolą te dysproporcje zmniejszać. AMU PAN rozpoczyna dialog z instytucjami związanym z nauką, tak aby w przyszłości wypracować rozwiązania systemowe zapobiegające dysproporcjom w zakresie partycypacji kobiet i mężczyzn w nauce.

W wydarzeniu głos zabrało wielu znamienitych prelegentów i prelegentek:

 • Dyrektor Narodowego Centrum Nauki Prof. Zbigniew Błocki,
 • Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Prof. Maciej Żylicz,
 • Przewodniczaca Programu L'Oreal dla Kobiet i Nauki Prof. Ewa Łojkowska,
 • Przewodniczący AMU PAN dr Jacek Kolanowski,
 • Prof. Marta Gmurek,
 • Prof. Anna Dyrdał,
 • Prof. Teresa Zielińska członkini zespołu przygotowującego raport "Oczami naukowców- równość w nauce",
 • Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM Prof. Marek Kwiek,
 • Prof. Robert Kmieciak Rzecznik Praw i Wolności Akademickich UAM,
 • Prof. Iwetta Andruszkiewicz Dyrektorka Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM,

a także Przedstawiciele i Przedstawicielki Ośrodka Przetwarzania Informacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Belgijskiej Akademii Nauk, Perspektywy Women in Tech.

Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca dokonania Kobiet w Nauce firmy L' Oreal  której beneficjentkami stypendiów zostały młode naukowczynie. Zapraszamy do zapoznania się z laureatkami na naszym Wydziale. Wystawę można obejrzeć do dnia 24 lutego 2023 roku. O dalszych krokach w ramach inicjatywy będziemy informować na bieżąco, jednocześnie zachęcamy do śledzenia strony https://amu.pan.pl/dnnmp/ , która w najbliższym czasie zostanie zaktualizowana o nowe działania. Już w tej chwili dostępna jest zapisana relacja z transmisji konferencji.

Zachęcamy również do zapoznania się z raportami

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani również innymi działaniami AMU PAN zapraszamy na stronę https://amu.pan.pl oraz Facebooka

Ale także do śledzenia strony Centrum Badań and Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej oraz Facebooka .