Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Krzysztof Malinowski profesorem nauk społecznych

Prezydent RP nadał dr. hab. Krzysztofowi Malinowskiemu tytuł profesora nauk społecznych. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.