Data publikacji w serwisie:

Krzysztof Urbaniak doktorem habilitowanym nauk prawnych

Z ogromną radością informujemy, że 15 lipca br. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych UMCS nadała dr. Krzysztofowi Urbaniakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.