Data publikacji w serwisie:

Listy gratulacyjne z okazji 10-lecia WNPiD

Podczas Balu Absolwenta i Studenta z okazji 10-lecia WNPiD wielu naszych gości przekazało na ręce Pana Dziekana listy gratulacyjne. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim obecnym za wspólną zabawę.