Data publikacji w serwisie:

Mgr Maciej Górny stypendystą Fundacji UAM

Mgr Maciej Górny otrzymał stypendium Fundacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. We wtorek, 15 listopada 2022 roku, Kapituła Konkursu pn. Stypendia Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wyłoniła laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego dla doktorantów UAM.

Podczas oceny finalistów uwzględniano znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania a także innowacyjność i odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 21 listopada, o godz. 14:30, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gratulujemy serdecznie!