Data publikacji w serwisie:

Mgr Magdalena Bogucewicz na szkole letniej Harvard University

Magister Magdalena Bogucewicz w ostatnich tygodniach brała udział w szkole letniej zorganizowanej przez Harvard University oraz National and Kapodistrian University of Athens pt. „Intensive Summer Course on Refugee and Migration Studies”. Pani Magister uczestniczyła w wykładach, warsztatach, spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz administracji państwowej. Podczas trzytygodniowego pobytu w Atenach, Nafplio i na Lesbos uczestnicy wizytowali w obozach dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Mogli również przeprowadzić dyskusje z uchodźcami i reprezentantami lokalnej społeczności zaangażowanej w działania pomocowe.

Udział w szkole letniej został sfinansowany w ramach projektu Uniwersytetu Jutra.