Data publikacji w serwisie:

Mgr Michał Mijalski otrzymał Stypendium Rektora UAM

Mgr Michał Mijalski otrzymał jednorazowe stypendium naukowe Rektora UAM, w uznaniu za wyniki w nauce i teksty naukowe opublikowane w 2021 roku.

W 2021 roku mgr Mijalski opublikował ośmiu artykułów w publikacjach wydanych przez wydawnictwa z listy ministerialnej, a także współautorem trzech kolejnych. Ponadto był redaktorem naukowym trzech monografii, które ukazały się nakładem wydawnictwa z listy ministerialnej.

Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje mgr. Mijalskiego:

  • M. Mijalski, Homoseksualizm w sporcie. Wciąż temat tabu czy już norma? [w:] Determinanty wykluczenia społecznego. Innowacyjne metody inkluzji społecznej pod red. K. Hajdera, D. Tobolskiego i S. Kubata, Poznań 2021, s. 110-129.
  • M. Mijalski, Piłka nożna w Polsce po wybuchu II wojny światowej [w:] Zmiany na Ziemi w XXI wieku pod red. K. Romana, J. Frask i B. Sitko, Łódź 2021, s. 103-120.
  • F. Mijalska, M. Mijalski, Rozwój ekonomii współdzielenia w Polsce w latach 2017- 2019 na przykładzie organizacji transportu i zakwaterowania [w:] Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych – wybrane zagadnienia pod red. K. Mozgiel-Wiechy, K. Romana i M. Budnik-Minierskiej, Łódź 2021, s. 65-86.
  • M. Górny, M. Mijalski, Szczęście jako cel polityki państwa – analiza przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich [w:] „Przegląd Orientalistyczny”, nr 2-3 2020, Warszawa 2021, s. 135-144.