Data publikacji w serwisie:

Mgr Orysia Kharytoniuk rozpoczyna staż naukowy na WNPiD

Mgr Orysia Kharytoniuk została stypendystką programu stypendialnego dla naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora. Staż naukowy potrwa 10 miesięcy, a opiekunem naukowym mgr Kharytoniuk jest prof. Łukasz Donaj. To już kolejny pobyt naukowy Pani Magister na WNPiD. W przeszłości była ona słuchaczką studiów magisterskich na naszym Wydziale.

Zainteresowania naukowe mgr Orysii Kharytoniuk koncentrują się wokół decentralizacji władzy i demokracji partycypacyjnej. Jej sylwetkę naukową możecie poznać na Researchgate i LinkedIn.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie Badania podstawowe, którego operatorem w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 jest Narodowe Centrum Nauki. Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/program-stypendialny-dla-naukowcow-z-ukrainy