Data publikacji w serwisie:

Moc inspiracji na WNPiD!

Za nami spotkanie zorganizowane z liderami i aktywistami społecznymi, które odbyło się w w ramach ścieżki Innowacje Społeczne, prowadzonej przez A. Schmidt-Fiedler i K. Wala. Wśród prelegentów znaleźli się:
  • Jadwiga Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka
  • Marcin Niemczewski z Jadłodzielni-Mosina
  • Agnieszka Ostrowska z Zupy Wolności
  • Ania Kaczmarek z Po-Dzielni
  • Dorota Zaniewska z Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych
  • Grażyna Wydrowska z Garderoba na Kółkach
Dziękujemy wszystkim za przyjęcie naszego zaproszenia!