Data publikacji w serwisie:

Najnowsza ekspertyza prof. Koniecznego

Europejczycy stoją dzisiaj w obliczu niezwykle dynamicznych zmian w przestrzeni geograficznej i cyfrowej bezpieczeństwa. Zmieniają się ryzyka i zagrożenia w biosferze, psychosferze, technosferze, infosferze, kulturosferze i noosferze. Kumulacja wieloletnich skutków jest widoczna we wszystkich wymiarach ludzkiej egzystencji: globalna zmiana klimatu, zmniejszająca się bioróżnorodność ekosystemów, podobnie jak warstwa ozonu w stratosferze, degradacja wód oceanicznych, morskich, jezior i rzek, wylesienie i pustynnienie terenów, niebezpieczne trendy demograficzne (starzenie się 3 społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych), niezrównoważony rozwój gospodarczy, niekontrolowane zagrożenia finansów publicznych, niestabilność polityczna w kraju oraz poza granicami - pisze prof. Jerzy Konieczny, kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM w ekspertyzie zatytułowanej "Z jakimi wyzwaniami i zagrożeniami trzeba się liczyć w Europie i świecie w kolejnych dekadach XXI wieku.

Cały tekst ekspertyzy dostępny jest tutaj.

Ekspertyza została wykonana w ramach projektu badawczego Wojskowej Akademii Technicznej.

Jerzy Konieczny – prof. zw. dr hab. inż., ekolog, politolog i nauki o bezpieczeństwie. W latach 1982-2010 pracownik naukowo –dydaktyczny  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2003-2006, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;2002 -2010 Uniwersytetu Szczecińskiego; 2010--2012,Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.. Od 2012 roku kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Prowadzi badania w zakresie ochrony środowiska w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach; bezpieczeństwa zdrowia publicznego , ratownictwa , medycyny katastrof oraz logistyki służb , inspekcji i straży; zarządzania w wypadkach masowych i katastrofach, zarządzaniem ryzykiem;  zarządzania kryzysowego; współczesnych technologii monitorowania , obrazowania i modelowania środowiska bezpieczeństwa, ekologii miasta.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Jerzy Konieczny ekspertyza 2021.pdf 17.03.2021 Marcin Pera
PDF
Pobierz PDF Jerzy Konieczny ekspertyza 2021.pdf(985.8 KB)