Data publikacji w serwisie:

Najnowsza publikacja prof. Szymczyńskiego

Polityka drogi okrężnej jako strategia sensu w chińskim obszarze kulturowym z perspektywy hermeneutyki wielojęzykowości autorstwa prof. UAM dr. hab. Tomasza R. Szymczyńskiego to próba refleksji na temat tego, w jaki sposób pisać na temat świata chińskiego z perspektywy obserwatora europejskiego. W rezultacie wyprowadzona zostaje tu autorska propozycja o charakterze metodologicznym określona jako hermeneutyka wielojęzykowości. W jej ramach zaprezentowany zostaje zestaw argumentów, który ma na celu wspierać ideę, by problematykę rozumienia w polu nauk humanistycznych i społecznych odczytywać jako filozofię przekładu i wieloprzekładu.