Data publikacji w serwisie:

Najnowszy tekst prof. Joanny Rak w IPSA

Na łamach czasopisma International Political Science Abstracts ukazał się artykuł prof. Joanny Rak pt. Trends in Theorizing Democratic Legitimacy. Tekst został wyróżniony przez International Political Science Association  w trybie konkursu na najlepsze artykuły poświęcone najnowszym trendom w dyscyplinie nauk o polityce. Wybrane teksty trafiają do recenzji, na podstawie których podejmowana jest decyzja o opublikowaniu artykułu. Artykuł Pani Profesor dotyczy legitymizacji demokratycznej i stanowi wynik badań prowadzonych w ramach projektu Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Znajdziecie go na stronie: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00208345231169113.

fot. Adrian Wykrota