Data publikacji w serwisie:

Studencki projekt #SPRAWDŹTOSAM otrzymał finansowanie

Lic. Hanna Wiśniewska, studentka kierunku Produkcja audiowizualna oraz lic. Justyna Szydloch, studiująca na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, prowadzić będą badania w ramach projektu pt. #SPRAWDŹ TO SAM – dezinformacja i fake news jako nowa rzeczywistość współczesnego świata”. Środki na jego realizację uzyskały w ramach konkursu Study@research, a opiekunem naukowym przedsięwzięcia jest dr Maciej Magiera. To już drugi w tym roku projekt badawczy naszych studentek, wyróżniony dofinansowaniem w ramach tego konkursu.

Study@research skierowany jest do studentów studiów magisterskich, którego celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów. Projekt realizowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.