Data publikacji w serwisie:

Nawiązaliśmy współpracę z PPNT

W poniedziałek 30 maja br. podpisaliśmy współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim rozwój badań naukowych, wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej w komercjalizacji wyników badań, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wydziałowego środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości. Dodatkowo w ramach nawiązanej współpracy organizowane będą wspólne inicjatywy o charakterze naukowym i popularnonaukowym, praktyki studenckie w siedzibie PPNT, FUAM, a także utworzone zostaną produkcje foniczne i audiowizualne służące popularyzacji wyników badań naukowych. List został podpisany na czas nieokreślony. Mamy nadzieję, że wspólna praca i wzajemne wsparcie okażą się owocne w dalszym rozwoju naukowym obu ośrodków.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to doświadczony partner biznesowy, oferujący wysokiej jakości usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz laboratoryjnych i rozwoju technologii. Co znamienne, działalność PPNT obejmuje również doradztwo w obszarze wdrażania innowacji oraz szkolenia wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązać. Poznański Park Naukowo-Technologiczny oferuje również nowoczesne usługi IT oraz jest jedynym parkiem technologicznym w Polsce posiadający status jednostki naukowej.