Data publikacji w serwisie:

Nidzicki Lazuryt Przedsiębiorczości dla naszego Wydziału

Profesor UAM dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, został uhonorowany prestiżową nagrodą Nidzicki Lazuryt Przedsiębiorczości w formacie "Przyjaciel Biznesu i Samorządu". Jest to wyróżnienie dla wszystkich tych pracowników naszego Wydziału, którzy od lat z sukcesem pełnią rolę animatorów i inicjatorów corocznej konferencji, która odbywa się na zamku krzyżackim w Nidzicy. Cykl wydarzeń pod nazwą "Nowe Technologie a Dobrostan Mieszkańców", skierowany jest głównie do włodarzy miast i gmin na obszarze Warmii i Mazur. Przedstawiciele świata nauki z różnych polskich uczelni na czele z WNPiD UAM przybliżają innowacyjne rozwiązania związane z postępem technicznym oraz metody ich implementacji na potrzeby społeczne. Fragmenty konferencji transmitowane są przez Telewizję Mazury i są dostępne online, a całe wydarzenie cieszy się niemalejącą popularnością.

Serdecznie gratulujemy!