Data publikacji w serwisie:

Nie żyje przyjaciel naszego Wydziału

Po długiej walce z chorobą, 3 kwietnia 2019 r., w wieku 70 lat zmarł Jerzy Mianowski, dziennikarz, redaktor naczelny i założyciel ,,Głosu Wągrowieckiego’’, prezes zarządu Wągrowieckiej Oficyny Wydawniczej oraz znany działacz społeczny.

Ukończył geografię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilka studiów podyplomowych, w tym Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na UAM w 1995 r. Jako prezes SPL rozwinął szeroką współpracę z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, będąc współorganizatorem konferencji naukowych dotyczących mediów regionalnych.

Jerzy Mianowski bardzo czynnie angażował się w życie społeczne Wielkopolski. Był inicjatorem i jednym z założycieli Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego, którego przez wiele lat był prezesem. Od najmłodszych lat działał w Związku Harcerstwa Polskiego, w którym przez kilka lat był komendantem Hufca Wągrowiec.

Pogrzeb znakomitego dziennikarza  i redaktora odbędzie się w sobotę 6 kwietnia, o godz. 13 na cmentarzu starofarnym w Wagrowcu.