Data publikacji w serwisie:

Nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Nakładem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR ukazała się właśnie publikacja będąca efektem badań realizowanych w ramach projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego" finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. Praca nosi tytuł Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego. Jej współautorami są pracownicy naszego Wydziału: prof. Robert Kmieciak i prof. Paweł Antkowiak.

Książka jest dostępna na stronie projektu: http://www.dialog.ur.edu.pl/upload/pliki/Spoleczne_rady_i_komisje_ePDF.pdf