Data publikacji w serwisie:

Nowa publikacja prof. Puśleckiego

Nakładem Wydawnictwa Elipsa ukazała się najnowsza książka prof. Zdzisława W. Puśleckiego zatytułowana "Trends reshaping international business theory and policy".

W publikacji znajdziemy m.in. rozdział poświęcony bardzo aktualnemu tematowi wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Prof. Puślecki jest kierownikiem Zakładu Gospodarki Międzynarodowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim kwestie stosunków międzynarodowych, w tym gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków ekonomicznych.