Data publikacji w serwisie:

Nowy zintegrowany program studiów dla przyszłych studentów DiKS II stopnia

JM Rektor UAM - prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz JM Rektor Uniwersytetu Lwowskiego – prof. Volodymyr Melnyk, podpisali umowę o współpracy. Dotyczy ona możliwości realizacji studiów magisterskich prowadzonych przez wydział dziennikarstwa LUN na kierunku Nowe media i technologie informacyjne przez studentów UAM oraz realizacji studiów magisterskich prowadzonych przez WNPiD UAM na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna przez studentów LUN.

Uroczystość odbyła się w formie zdalnej. Obecni na niej byli dziekan naszego Wydziału, prof. dr hab. Andrzej Stelmach, prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski, dr hab. Bartosz Hordecki oraz dziekan Wydziału Dziennikarstwa LUN, profesor Iwan Krupskij.

Studenci, którzy zdecydują się na udział w projekcie oraz spełnią wszystkie wymogi określone w umowie, nabędą dwa dyplomy magisterskie. Zostaną oni magistrami dziennikarstwa i komunikacji społecznej (specjalność dziennikarstwo) na UAM oraz magistrami dziennikarstwa w zakresie nowych mediów i technologii komunikacyjnych na LUN. Głównym celem zintegrowanego programu nauczania jest wykształcenie kompetentnych profesjonalistów w dziedzinie dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz nowych mediów. Kształcenie uczestników odbywać się będzie zarówno w polskim, jak i ukraińskim środowisku akademickim. Ponadto, stworzone zostaną odpowiednie warunki do gromadzenia zróżnicowanych kulturowo doświadczeń dziennikarskich. Znaczenie projektu jest szczególnie istotne w obliczu aspiracji Ukrainy do integracji ze strukturami europejskimi.

Proponowana forma współpracy jest wynikiem wieloletnich doświadczeń, które wraz z Wydziałem Dziennikarstwa LUN wspólnie gromadzimy z kilkunastoma innymi uczelniami m.in. z Austrii, Irlandii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy czy z European Journalism Training Association. Główną przestrzenią współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy wspomnianymi partnerami jest projekt DESTIN Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices –Capacity Building – koordynowany przez profesora Iana Gadda z Bath Spa University. Jego celem jest zbliżenie standardów nauczania dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Ukrainie do standardów funkcjonujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

fot. Przemysław Stanula