Data publikacji w serwisie:

Patrycja Zgoła laureatką III edycji konkursu Study@research

Mgr Patrycja Zgoła, studentka na kierunku stosunki międzynarodowe, w ramach grantu będzie realizowała projekt naukowy pt.: Human right to a clean environment and access to new technologies. The case of the United States.
Celem głównym projektu będzie zbadanie czy społeczeństwo amerykańskie posiada realny dostęp do nowych technologii w celu realizacji swojego prawa do czystego środowiska jako prawa człowieka, które ma znaczenie fundamentalne. Stanowi ono zarówno warunek zależny, jak i warunek wstępny w odniesieniu do innych praw człowieka, w tym praw obywatelskich, społecznych i kulturowych, politycznych, czy ekonomicznych.
Patrycja Zgoła jest absolwentką studiów prawniczych oraz realizuje program studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Studiuje również na kierunku Stosunki międzynarodowe na WNPiD UAM. Jest członkiem International Law Association (Polish Branch). Ma w swoim dorobku kilka artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest jedną z laureatek konkursu pt.: „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2021”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!