Data publikacji w serwisie:

Podsumowanie konferencji pt.: Doświadczenia polsko-niemieckie i przezwyciężanie konfliktów na obszarze Bałkanów Zachodnich

Dwudniowe wydarzenie zostało współorganizowane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Zachodni, a jego głównym tematem była perspektywa wykorzystania doświadczeń pojednania polsko-niemieckiego w procesie przezwyciężania konfliktów na obszarze Bałkanów Zachodnich. W trakcie konferencji można było usłyszeć różne opinie naukowców i ekspertów z: Bośni i Hercegowiny, Serbii, Kosowa, Chorwacji, Niemiec, Francji oraz z Polski. Zaproszeni goście dyskutowali na temat uniwersalnej kultury pojednania oraz tego, w jaki sposób postrzegany jest proces pojednania polsko-niemieckiego i czy może on być pewnym modelem dla regionu Bałkanów Zachodnich. W debacie, obok ekspertów, uczestniczyli studenci naszego Wydziału. Drugi dzień konferencji uświetnił swą osobą także Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk, który wyraził przekonanie, że wiele polskich doświadczeń może być wykorzystanych w regionie Bałkanów Zachodnich. Konferencja była jednym z ostatnich wydarzeń eksperckich polskiego przewodnictwa w pracach Procesu Berlińskiego.

Fotorelacja dostępna na stronie Instytutu Zachodniego: https://iz.poznan.pl/aktualnosci/zdjecia-i-wideo/doswiadczenia-polsko-niemieckie-i-przezwyciezanie-konfliktow-na-obszarze-balkanow-zachodnich