Data publikacji w serwisie:

Podsumowanie projektów EJTA i DESTIN - W stronę europejskich standardów edukacji dziennikarskiej

W minionym tygodniu na naszym Wydziale odbyły się dwa międzynarodowe wydarzenia, których uczestnicy dyskutowali nad europejskimi standardami edukacji dziennikarskiej.

7-8 listopada odbyło się międzynarodowe seminarium European Journalism Training Association (EJTA) na temat „How to teach inclusive journalism?”.

Wykład główny wygłosiła profesor Milica Pesic, dyrektor wykonawczy Instytutu Różnorodności Mediów. Ponadto w toku seminarium odbył się m.in. panel dyskusyjny „Challenges of (Teaching) Inclusive Journalism”, wprowadzenie do projektu „Invisible Cities” oraz warsztat dotyczący przeprowadzania wywiadów w sposób inkluzywny. W spotkaniu wzięło udział 35 uczestników z Belgii, Finlandii, Francji, Gruzji, Niderlandów, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

Wydarzenie zostało zorganizowane i współfinansowane przez UAM, EJTA oraz Evens Foundation.

9-10 listopada nasz Wydział gościł natomiast reprezentacje organizacji partnerskich w ramach projektu DESTIN: „Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism” (realizowanego na podstawie grantu z programu Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education).

Głównym celem projektu była harmonizacja standardów nauczania dziennikarstwa w 10 uczelniach ukraińskich ze standardami realizowanymi w uniwersytetach europejskich. W toku realizacji skupiono się na:

 • podniesieniu przez uczelnie ukraińskie jakości programów studiów w zakresie dziennikarstwa na poziomie studiów licencjackich i magisterskich,
 • promowaniu media literacy w społeczeństwie ukraińskim,
 • przepracowaniu oraz uruchomieniu 20 nowych programu studiów w zakresie dziennikarstwa oraz media studies w 10 uniwersytetach ukraińskich,
 • przygotowaniu otwartych kursów w zakresie media literacy,
 • przygotowaniu oraz publikacji przez ukraińskich partnerów DESTIN „National Guideline Statements’ for Journalism and Media”,
 • stworzeniu przez ukraińskich partnerów DESTIN Ukraińskiego  Forum Edukatorów Dziennikarskich i Medialnych,
 • tworzeniu zintegrowanych programów studiów realizowanych przez partnerów unijnych oraz ukraińskich.

W projekcie uczestniczy 20 partnerów:

Bath Spa University

Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Ethical Journalism Network

European Journalism Training Association

Institute of Art, Design and Technology

Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. Akademika Stepana Demianczuka w Równem

Radio Hromadskie

Ukraiński Uniwersytet Katolicki

Ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ukraińskie Zrzeszenie Studentów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Linneusza

Uniwersytet Państwowy w Mariupolu

Uniwersytet Państwowy w Sumach

Użhorodzki Uniwersytet Narodowy

World University Service Austria

Zaporoski Uniwersytet Narodowy

Liderem projektu jest Bath Spa University z Wielkiej Brytanii, a głównym koordynatorem profesor Ian Gadd.

W Poznaniu w minioną środę i czwartek odbyły się trzy kluczowe spotkania finalizujące projekt. Były to:

 • Final Governing Board,
 • Dissemination Coordination Group Meeting,
 • Sustainability Coordination Group Meeting.

W toku obrad skupiono się nie tylko na podsumowaniu osiągnięć projektu. Uczestnicy wydarzenia spotkali się także, by dyskutować na temat możliwości dalszej współpracy oraz upowszechniania doświadczenia zgromadzonego w toku inicjatywy.

Ponadto konkluzje przedstawili dyrektor Instytutu Dziennikarstwa w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki, profesor Volodymyr Rizun, dyrektor European Journalism Training Association, Nadia Vissers oraz prezydent Institute of Art, Design, and Technology w Dublinie, profesor David Smith.

W trakcie spotkania prorektorzy Tadeusz Wallas oraz Serhiy Riznyk wymienili także egzemplarze umowy dotyczącej realizacji zintegrowanego programu studiów w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Wydział Dziennikarstwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Ceremonia online podpisania tej umowy przez JM Rektor UAM, profesor Bogumiłę Kaniewską oraz JM Rektora LUNIF, profesora Volodymyra Melnyka odbyła w sierpniu tego roku.

W trakcie spotkania w ramach projektu DESTIN odbyły się również:

 • rozmowy o poszerzeniu współpracy pomiędzy UAM oraz Bath Spa University, w których udział wzięli prorektor UAM ds. kadr i rozwoju, profesor Tadeusz Wallas, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, profesor Andrzej Stelmach oraz BSU Pro-Vice-Chancellor for Research and Enterprise, profesor John Strachan;
 • rozmowy o poszerzeniu współpracy pomiędzy UAM oraz Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, w których udział wzięli prorektor UAM ds. kadr i rozwoju, profesor Tadeusz Wallas, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, profesor Andrzej Stelmach oraz prorektor LUNIF ds. badań, nauczania i współpracy międzynarodowej, profesor Serhiy Riznik.

Cały tydzień zakończył się pierwszym spotkaniem w ramach cyklu „Ukraińskie wieczornice na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa”, zorganizowanym przez Grupę Badawczą nad Różnorodnością, Równością i (Re)integracją. Podczas wieczornicy prelekcję nt. „Tajemnice ukraińskiego haftu. Historia i współczesność” wygłosiła Tanya Znak, absolwentka Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki.

Spotkaniom na UAM towarzyszyła czterodniowa wystawa haftowanych strojów ukraińskich. Na wystawie znalazły się zarówno stare wzory, jak i nowe ich adaptacje.

Cztery dni okazały się bogate w pracę i wrażenia. Stanowią one jeden z wielu dowodów na to, że w trudnych czasach Europejczycy chcą i potrafią być razem.

Nasz Wydział natomiast niezmiennie kreuje wyjątkową przestrzeń. Jest to sfera przyjazna podtrzymywaniu oraz rozwijaniu europejskiej solidarności i współpracy.