Data publikacji w serwisie:

Polityka imigracyjna Rzeczpospolitej Polskiej i jej niekonwencjonalna perspektywa

W minionym miesiącu ukazała się nowa publikacja dr Klaudii Gołębiowskiej pt. „Polityka integracji imigrantów w Polsce. Długofalowa strategia czy działania ad hoc?”, której celem jest uchwycenie procesów imigracyjnych w Polsce w latach 1989-2019. W swojej monografii autorka w sposób klarowny i nowatorski prezentuje dotychczas niezbadane zagadnienia związane z Polską polityką imigracyjną. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Polityka imigracyjna już od wielu lat stanowi przedmiot badania i subdyscyplinę takich nauk, jak politologia czy socjologia. Niemniej jednak, popularność zaczęła zyskiwać na fali coraz to zwiększającego się w ostatnich latach kryzysu migracyjnego, zarówno w Europie, jak i na świecie. W Polsce do tej pory przewagę w dyskursie społecznym i politycznym zyskiwała emigracja zarobkowa Polek i Polaków. Jednakże, wskutek negatywnych prognoz demograficznych prezentowanych dla Rzeczpospolitej Polskiej, zaczyna ona ustępować miejsca dyskusji związanej z imigracją.

Dr Klaudia Gołębiowska jest doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalizującym się w polityce imigracyjnej. Jest ona wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Członkinią Centrum Badań Migracyjnych UAM. Autorka publikacji i ekspertyz dotyczących kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej oraz polityk integracji imigrantów.

Zapoznaj się ze wstępem