Data publikacji w serwisie:

Północno-Azjatycki kompleks bezpieczeństwa w nowych spojrzeniu

„Wpływ współpracy i rywalizacji mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej w latach 1989-2014", to tytuł kolejnej już monografii dr Rafała Wiśniewskiego, która ukazała się w 2020 roku. W swojej publikacji Pan Doktor podejmuje skomplikowaną i dynamiczną tematykę wpływu zjawisk rywalizacji i współpracy, kluczowych z punktu widzenia dzisiejszego ładu międzynarodowego państw, na bezpieczeństwo całego obszaru Azji Północno-Wschodniej.

Jeszcze trzydzieści lat temu o regionie Azji Północno-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej mówiono niewiele, niemalże wcale. Obecnie, na skutek ogólnego wzrostu znaczenia tego rejonu w polityce światowej, tematyka związana z Azją i szeroko pojmowanym Orientem zaczyna cieszyć się wzrastającą popularnością, przyciągając co roku nowych czytelników, także tych, niezwiązanych ze środowiskiem naukowym. Jednak kolorytu temu regionowi nadaje oprócz znacznego rozwoju, jeszcze jedna rzecz, kwestia bezpieczeństwa. Nierozwiązane od czasów zakończenia II wojny światowej konflikty i napięcia pomiędzy głównymi graczami tamtejszej areny międzynarodowej, kwestie surowców naturalnych oraz hegemonii i kontroli nad tym obszarem sprawiają, iż bezpieczeństwo pojmowane jest tutaj w wyjątkowy sposób, a badania nad nim stają się jeszcze bardziej interesujące.

Dr Rafał Wiśniewski jest doktorem i adiunktem w Zakładzie Studiów Strategicznych, kierownikiem studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, sekretarzem Wydziałowej Grupy Badawczej Centrum News Literacy UAM, Członkiem Kapituły Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych na lata 2020-2026 oraz Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych na kadencje 2020-2026. Do jego głównych zainteresowań badawczych należy m.in. przemysł zbrojeniowy, stosunki międzynarodowe w regionie Indo-Pacyfiku oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, Indii i Japonii.

Link do publikacji w wolnym dostępie