Data publikacji w serwisie:

Prace dyplomowe naszych absolwentek nagrodzone!

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznało nagrody w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie, które trafiły w ręce przedstawicielek WNPiD.

  • Mgr Natalia Szulc, doktorantka w Zakładzie Studiów Strategicznych, została wyróżniona za pracę pt. „Kryzys migracyjny i ochrona praw migrantów we Włoszech w latach 2013-2018. Teoria, praktyka działań i badania ankietowe”, napisaną pod opieką prof. dr. hab. Adama Szymaniaka.
  • Lic. Julia Kalicka otrzymała nagrodę za pracę pt. „Ewolucja szwedzkiej polityki integracji imigrantów. Szwecja w rankingu MIPEX”, napisaną pod opieką dr Klaudii Gołębiowskiej.

Serdecznie gratulujemy!