Data publikacji w serwisie:

Pracownicy i studentki WNPiD laureatami konkursu Kowadło 2.0

Dr hab. Łukasz Scheffs, mgr Natalia Strzemkowska, mgr Maciej Skrzypek, Magdalena Dutkiewicz (przewodnicząca zespołu) i Nikola Raczykowska otrzymali środki finansowe na organizację warsztatów metodologicznych, przygotowujących studentki i studentów do stworzenia projektu badawczego. Cykl zajęć ruszy już w lutym 2023 r. Będzie to druga edycja projektu, który powstał roku temu z inicjatywy Koła Naukowego Psychologii Polityki.

W tym roku dzięki wsparciu ze strony Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu projekt będzie miał charakter ogólnouczelniany.