Data publikacji w serwisie:

Pracownicy WNPiD laureatami nagrody im. Czesława Mojsiewicza

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa XXI wieku”, która odbyła się w dniach 22-23 czerwca br. Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza przyznała nagrody za najlepszą książkę o tematyce politologicznej za lata 2019 i 2020. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak otrzymał wyróżnienie za monografię „Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku”. Wydawnictwo Nauka i Innowacje (2019)
  • prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg oraz dr Natasza Lubik-Reczek otrzymały wyróżnienie jako współautorki książki „Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania”. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM (2020)

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej.

Konkurs na najlepsza książkę politologiczną im. prof. Czesława Mojsiewicza ma na celu popularyzację wiedzy o polityce i naukach zainteresowanych tą sferą życia społecznego, zachowanie pamięci o profesorze Czesławie Mojsiewiczu i jego dorobku naukowym, a także nagrodzenie badaczy wyróżniających się rzetelnością, innowacyjnością i troską o wysoką efektywność i jakość prowadzonych badań. Fundatorem nagrody głównej jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przewodniczącym kapituły konkursu jest Dziekan WNPiD prof. dr hab. Andrzej Stelmach.