Data publikacji w serwisie:

prof. Agnieszka Stępińska dołączyła do zespołu CA21129

22 września 2022 roku została oficjalnie zatwierdzona Akcja COST: CA21129 - What are Opinions? Integrating Theory and Methods for Automatically Analyzing Opinionated Communication (OPINION).

Prof. Agnieszka Stępińska jest jedną z dwóch reprezentantek Polski w projekcie. Podczas spotkania komitetu zarządzającego w Brukseli we wrześniu 2022 r. Pani Profesor została wybrana przewodniczącą Working Group 1.

W Amsterdamie, 27 stycznia 2023 r., odbędzie się kolejne spotkanie ponad 130 badaczy z całej Europy na temat szczegółów współpracy i badań.

Celem Action CA 21129 - COST jest wypracowanie nowych metod i narzędzi do badania opinii rozpowszechnianych w mediach, w szczególności w mediach online. W centrum zainteresowania badawczego znajdują się przekazy zawierające wypowiedzi wartościujące, nierzadko nacechowane emocjonalnie, odwołujące się do stereotypów, czy też uprzedzeń.

Badania dotyczyć mają nie tylko wypowiedzi polaryzujących, ale także integrujących. Pojawiła się także propozycja przygotowania wniosku grantowego w ramach programu HORIZON, by uzyskać środki na badania planowane w ramach zespołu badawczego.

Projekt trwać będzie do 2026 roku.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej.

Do udziału w pracach poszczególnych grupach Akcji COST CA 21129 zgłosili się także inni pracownicy WNPID UAM: prof. UAM dr Artur Lipiński oraz dr Kinga Adamczewska.