Data publikacji w serwisie:

Prof. Andrzej Stelmach z wizytą w CDiS SZ

4 września 2023 r. delegacja WNPiD UAM na czele z dziekanem, prof. dr hab. Andrzejem Stelmachem, złożyła roboczą wizytę w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Celem tej wizyty było zapoznanie delegacji z potencjałem i zadaniami CDiS SZ oraz ocena realizowanej współpracy w interesujących obie strony dziedzinach. W trakcie spotkania z udziałem Kierownictwa CDiS SZ omówione zostały wnioski z dotychczasowej współpracy. Uzgodniono także jej dalszy rozwój w wybranych kierunkach z możliwością rozszerzenia współpracy na sfery naukową i dydaktyczną. W efekcie obie strony postanowiły kontynuować współpracę edukacyjną, naukową i środowiskową w dziedzinie organizacji i prowadzenia działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.