Data publikacji w serwisie:

Prof. Brusylovska poprowadzi zajęcia na WNPiD

Profesor Olga Brusylovska to uznana specjalistka w zakresie stosunków międzynarodowych. Od 2015 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych - Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa. Jest Autorką kilkudziesięciu monografii oraz artykułów naukowych; członkiem rad redakcyjnych prestiżowych czasopism naukowych. Uczestniczy w wielu międzynarodowych grantach. W jednym z nich: Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection”, realizowanym w ramach Erasmus+ Capacity Building in Higher Education(586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) udział biorą profesorowie z WNPiD: T. Brańka, Ł. Donaj oraz J. Jańczak. Współpraca ta zaowocowała dalszą kooperacją: prof. O. Brusylowska prowadzi w tym semestrze zajęcia nt. „Politics and Change in Central and Eastern” – w formule on-line – dla studentów naszego Wydziału.