Data publikacji w serwisie:

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór ekspertem NCBiR

22 lutego br. prof. dr hab. Zbigniew Czachór został mianowany ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rolą eksperta NCBiR jest m.in. udział w wyborze projektów walczących o dofinansowanie oraz wykonywanie zadań badawczo – rozwojowych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również beneficjentów. Serdecznie gratulujemy panu profesorowi i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją podwykonawczą Ministerstwa Edukacji i Nauki, zajmującą się m.in. wspieraniem i tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych. Ich nadrzędną misję stanowi budowa nowoczesnej teraźniejszości oraz przyszłości.

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór z wykształcenia jest politologiem, prawnikiem i dziennikarzem, specjalizującym się w prawie Unii Europejskiej, prawie międzynarodowym publicznym oraz międzynarodowych stosunkach politycznych. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską UAM oraz opiekun merytoryczny nad studiami podyplomowymi UAM