Data publikacji w serwisie:

Prof. Jerzy Babiak wyróżniony godnością „Lidera Pracy Organicznej”

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego poinformował, że Kapituła Honorowego Hipolita i Godność” Lidera Pracy Organicznej”, której przewodniczy prof. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, postanowiła przyznać statuetkę Honorowego Hipolita oraz nadać Godność „Lidera Pracy Organicznej” profesorowi Jerzemu Babiakowi, w dowód największego uznania dla Jego działalności naukowej, dydaktycznej, charytatywnej oraz społecznej w krzewieniu idei pracy organicznej.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową skupiającą wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, moralne, poszanowania tradycji oraz pracy organicznej. Towarzystwo, aby dać wyraz swoim ideałom i jednocześnie wskazać społeczeństwu osobistości najbardziej zasłużone w realizacji tych ideałów przyznaje honorowe wyróżnienia, którymi są statuetka Honorowego Hipolita oraz Godność „Lidera Pracy Organicznej”.

Profesor Jerzy Babiak jest profesorem seniorem WNPiD UAM. Profesor o wielu lat związany jest z Naszym Wydziałem. Był twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Polityki Społecznej i Gospodarczej. Przez lata pełnił obowiązki wicedyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, a następnie Prodziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Obecnie pełni funkcję Prorektora Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej