Data publikacji w serwisie:

Prof. Joanna Rak laureatką OPUS 22

Prof. Joanna Rak otrzymała środki na realizację swojego projektu pt. „Obywatelskie niepodporządkowanie w dotkniętej pandemią Unii Europejskiej” w ramach konkursu OPUS22. Co znamienne, Pani Profesor kieruje już grantem „Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona”, które również finansowane jest przez Narodowe Centrum Nauki. Prof. Joannie Rak serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów badawczych.

OPUS 22 jest konkursem realizowanym przez Narodowe Centrum Nauki, który otwiera możliwości ubiegania się o finansowanie projektów badawczych, prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave oraz przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.