Data publikacji w serwisie:

Prof. Krzysztof Urbaniak współautorem ekspertyzy dot. nowelizacji Kodeksu wyborczego

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak, z Zakładu Systemów Politycznych naszego Wydziału, przygotował dla Fundacji Batorego wstępną opinię o poselskim projekcie ustawy o nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw. Współpracował przy tym wraz z prof. Adamem Gędźwiłłem oraz Jackiem Hamanem z Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt złożony 22 grudnia 2022 r. uzasadniony jest chęcią podniesienia frekwencji wyborczej m.in. poprzez stworzenie nowych lokali wyborczych w małych miejscowościach. Ważnym aspektem projektu jest także zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami i osobom poniżej 60. roku życia bezpłatnego transportu do lokali w celu oddania głosu w wyborach.

Projekt, mimo tego, że motywowany jest podniesieniem partycypacji politycznej, to, zdaniem autorów, podchodzi do kwestii wybiórczo i ostrzegają oni, że wprowadza on rozwiązania mogące poddać pod wątpliwość uczciwość procesu wyborczego. Autorzy nie są również pewni tego, czy projekt odpowiada na realne problemy oraz jakie będą koszty i ostatecznie skutki jego realizacji.

Ekspertyzę, której współautorem jest prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak możecie przeczytać pod podanym linkiem.