Data publikacji w serwisie:

Prof. Magdalena Musiał-Karg dla Forum Akademickiego

Prof. Magdalena Musiał-Karg na łamach Forum Akademickiego wypowiedziała się na temat drapieżnych praktyk w publikowaniu badań naukowych i tzw. „punktozy”. Pani Profesor przedstawiła zagrożenia dla jakości naukowej, płynące z publikowania w płatnych czasopismach oraz autorskie badania związane z tym tematem.

Ostatni ruch ministra Wieczorka niewiele zmienia. Faktem jest, że obniża – na szczęście – punktację różnym „egzotycznym” czasopismom, a także polskim tytułom, eliminując w ten sposób 200-punktowe periodyki, które obiektywnie nie zasługują na to, by mieć tyle samo lub więcej punktów niż najbardziej prestiżowe i specjalistyczne zagraniczne czasopisma. Jednak, niestety, ze zjawiskiem, nazwijmy to nietransparentnego zrównania czasopism zagranicznych i polskich, mamy do czynienia także teraz. Nadal całkiem sporo tytułów ma 140 i 100 punktów – i na dobrą sprawę nikt nie wie, na jakiej podstawie są tak wyceniane, a inne – np. o lepszej cytowalności – na to nie zasługują. Uważam, że nadal część badaczy – szczególnie tych reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne – w zamian za ryzyko długich i wymagających prób publikowania w najlepszych journalach na świecie będzie koncentrować się na zbieraniu punktów w polskich czasopismach, bo tak szybciej i łatwiej, a także efektywniej dla dyscypliny. Istnieje potrzeba zrewidowania całej listy i być może powrotu do dwóch – zagranicznej i krajowej, ale wtedy należałoby zmienić również reguły I kryterium ewaluacji.

Cały artykuł dostępny jest tutaj.