Data publikacji w serwisie:

Prof. Paulina Pospieszna uczestniczką konferencji naukowej International Studies Association

W dniach 28 marca-2 kwietnia prof. Paulina Pospieszna uczestniczyła w konferencji naukowej International Studies Association (ISA), która odbyła się w Nashville w USA. Podczas konferencji Profesor Pospieszna zaprezentowała badania realizowane we współpracy z Profesorami Michal Onderco (Erasmus University Rotterdam) oraz Reinout van der Veer (Radboud University Nijmegen ) na temat opinii publicznej odnośnie sankcji unijnych nakładanych na państwa członkowskie i inne państwa. Referat zatytułowany “Internal versus external: structuring European attitudes towards sanctions” wygłoszony został w ramach panelu “Thinking Inside the “Black Box”: Assessing the Impact, Effectiveness, and Utility of Economic Sanctions.” Innymi badaczami którzy wystąpili w panelu byli światowej sławy naukowcy badający sankcje: Navin Bapat, Dursun Peksen, Bryan Early, Mark Souva, and David Lekzian.  Pobyt na konferencji współfinansowany był ze środków Jean Monnet Center of Excellence, którego Pani Profesor jest członkiem, oraz ze środków IDUB UAM.

Prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna jest specjalistką w zakresie nauk o polityce i administracji. Obecnie pełni stanowisko profesora w Zakładzie Kultury Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. uzyskała drugi stopień doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Alabamie i odbyła trzyletni staż post-doktorancki w Niemczech, na Uniwersytetach w Konstancji i Mannheim. Do jej głównych zainteresowań badawczych zaliczają się: promocja demokracji, demokratyzacja i erozja demokracji, społeczeństwo obywatelskie, grupy interesów, organizacje pozarządowe, partycypacja obywatelska, pomoc rozwojowa oraz sankcje jako narzędzia polityki zagranicznej. Pani Profesor jest również autorką wielu artykułów naukowych, które ukazały się m.in. w Democratization, Europe-Asia Studies czy w Journal of International Relations & Development.