Data publikacji w serwisie:

Prof. Pospieszna i dr Monkos współautorkami artykułu nt. organizacji konserwatywnych w Polsce

Prof. Paulina Pospiesza i dr Aleksandra Monkos są współautorkami artykułu, który ukazał się w Nationalities Papers (Cambridge University Press). Tekst prezentuje wyniki badań na temat specyfiki i sieci powiązań wewnątrz, a także pomiędzy wybranymi organizacjami konserwatywnymi w Polsce. Grupa naukowców i naukowczyń, za pomocą analizy sieci społecznych i wywiadów pogłębionych, zbadała sieci powiązań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Gratulujemy publikacji w renomowanym wydawnictwie!

Cały tekst w wolnym dostępie znajdziecie tutaj.