Data publikacji w serwisie:

Prof. Tomasz Brańka współredaktorem książki nt. regionu basenu Morza Bałtyckiego

Ukazała się publikacja pod redakcją prof. Tomasza Brańki oraz prof. Victora Shadurskiego dotycząca przemian w regionie Morza Bałtyckiego. Książka została wydana przez Uniwersytet w Uppsali w 2023 r.

Przedstawione wydanie stanowi integralną część serii publikacji edukacyjnych i naukowych, zainicjowanych przez The Baltic University Programme już od 1991 r.

W 2020 roku międzynarodowa grupa badaczy rozpoczęła prace nad nowym podręcznikiem poświęconym analizie aktualnych trendów w regionie Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru południowo-wschodniego. W rezultacie powstała publikacja składająca się z 11 rozdziałów, przygotowana przez 13 autorów z 5 państw. Książka uzyskała dofinansowanie Swedish Institute.

Link do publikacji

Poniżej zamieszczany fragment ze wstępu książki oraz  spis treści:

The aim of this publication is to critically (re)approach the classical understanding of region and region-building processes in difficult times of war in the region itself. The publication also aims to freshly chronicle the processes that have taken place in the region over the past two decades. This publication is built around diverse contributions from scholars representing not only various academic specialisations (historians, political scientists, geographers, sociologists, etc), but also from various European centres where the Baltic Sea Region is a subject of reflection, therefore providing a distinct multidisciplinary analysis. To construct a platform of mutual understanding, the starting point for all the contributors was a common understanding of the Baltic Sea Region as a drainage basin. This project resulted in 11 contributions prepared by 13 authors, representing academic institutions from Belarus, Estonia, Italy, Poland, and Ukraine.

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1: Defining the Region: Borders, States, Identity (Anna Moraczewska)

Chapter 2: Navigating toward a resilient Baltic Sea: or why rivers do matter (Marta Skorek)

Chapter 3: The Baltic Sea Region over the last decades: the region in the making, again (Tomasz Branka)

Chapter 4: Emergence and consolidation of regionalism in the Baltic Sea Region and its implications in the context of the war in Ukraine (Stefano Braghiroli & Andrey Makarychev)

Chapter 5: Development of the Baltic Interstate and Non-Governmental Institutions and Their Role in the Building of Regional Consciousness (Anna Taranenko)

Chapter 6: Re-thinking security architecture in the Baltic Sea Region (Damian Szacawa)

Chapter 7: The economy of the Baltic Sea Region: A comparative analysis of state development models (Olga Malashenkova)

Chapter 8: Democracy in the Baltic Sea Region (Anna Moraczewska & Olena Podolian)

Chapter 9: Colour revolutions in the post-Soviet space: causes, driving forces and consequences: The case of Ukraine (Oksana Krayevska & Marianna Gladysh)

Chapter 10: Political regimes in Eastern European countries (Russia, Belarus, Ukraine) and their impact on foreign policy (Victor Shadurski)

Chapter 11: Religion as an important regulator of political life: The case of Poland (Anna Moraczewska).