Data publikacji w serwisie:

Prof. Wojciechowski powołany do rady badającej zagrożenia terrorystyczne

Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski został powołany do rady naukowej czasopisma „Terroryzm-studia, analizy, prewencja” wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej.

Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski jest kierownikiem Zakładu Studiów Strategicznych UAM. Dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureatem nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP oraz nagrody naukowej z funduszy Unii Europejskiej. Były Dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Członek m.in.: Komisji Bałkanistyki PAN, Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Ekspert Instytutu Zachodniego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu. Autor licznych publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.