Data publikacji w serwisie:

Profesor Paweł Stachowiak wybrany Dydaktykiem Roku

Prof. Paweł Stachowiak został wyróżniony nagrodą Praeceptor Laureatus.  Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyróżnienia przyznanego przez najważniejsze jury - studentów naszego Wydziału.
Dziś także dr Nobert Gill, jako trzykrotny laureat tej nagrody otrzymał wyróżnienie Praeceptor Optimus.