Data publikacji w serwisie:

Profesorowi Marcelemu Kosmanowi - przyjaciele i uczniowie. Księga jubileuszowa

Niniejszą publikację poświęcamy prof. dr. hab. Marcelemu Kosmanowi. Wybitnemu uczonemu, popularyzatorowi nauki, dydaktykowi i wychowawcy wielu pokoleń naukowców i studentów. We wszystkich wspomnianych obszarach Profesor ma zasługi wyjątkowe, a często wręcz wybitne. Dla nas, przyjaciół, współpracowników i uczniów, Profesor jest niedościgłym wzorem. Jego pasja, niezwykła pracowitość, wszechstronność zainteresowań w połączeniu z głęboką wiedzą i umiejętnością analizy zawsze stanowiła dla szerokiego grona jego współpracowników wzór do naśladowania i wyzwanie do wytężonej pracy, aby choć w części dorównać Profesorowi.

Księga Jubileuszowa, tradycyjnie, ma być uhonorowaniem dorobku naukowego i zasług, ale jednocześnie zawsze stanowi podziękowanie za wieloletnią przyjaźń, opiekę naukową, wsparcie w różnych obszarach aktywności. Jest wyrazem pamięci i trwałości obecności Jubilata w sercach i umysłach jego najbliższych, przyjaciół, uczniów i współpracowników. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Przekazujemy naszemu Profesorowi dowód wdzięczności, szacunku i przyjaźni. Nie po raz pierwszy mamy taką możliwość. Już kilkakrotnie społeczność Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dedykowała prof. Marcelemu Kosmanowi księgi jubileuszowe a także w inny, równie podniosły sposób honorowała jego zasługi dla nauki polskiej i naszego Wydziału. Pan Profesor, mimo upływu lat, po każdym jubileuszu dawał nam argumenty, aby dziękować za kolejne sukcesy. Nigdy nie ustawał w prowadzeniu badań naukowych i publikowaniu ich rezultatów. Jestem przekonany, że aktywność Pana Profesora nadal będzie budziła nasz podziw i dawała natchnienie dla zwielokrotnienia również naszych wysiłków naukowych.

W pierwszej części Księgi zamieściliśmy dedykowane bezpośrednio Profesorowi przesłania od Jego przyjaciół i współpracowników. Przypominamy w nich drogę życiową i naukową Jubilata, ale także odkrywamy nasze osobiste relacje i wspomnienia. Druga część zawiera artykuły naukowe dedykowane Panu Profesorowi przez jego przyjaciół, uczniów i współpracowników. Część trzecia to zbiór fotografii upamiętniających najważniejsze wydarzenia z życia Profesora. W tym wydawnictwie staraliśmy się przedstawić głównie zdjęcia z ostatnich lat, po poprzednich jubileuszach. Księga została wzbogacona o ilustracje do Trylogii Henryka Sienkiewicza. W ten sposób pragniemy Profesorowi podziękować za jego pasję związaną z twórczością polskiego noblisty.


Szanowny Panie Profesorze, Drogi Marceli, w imieniu społeczności Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, licznego grona przyjaciół i współpracowników z całego kraju, życzę wielu lat w zdrowiu, pełni sił i twórczego entuzjazmu. Nadal pozostajesz dla nas wzorem tytana pracy. Niech trwa to jak najdłużej!

Multos Annos, Drogi Profesorze

Andrzej Stelmach