Data publikacji w serwisie:

Profile naszych naukowców ukazał się w Social Movement Studies

Prof. Joanna Rak i mgr Maciej Skrzypek są autorami tekstu, który ukazał się na łamach Social Movement Studies. W swoim artykule badacze analizują fiasko dwóch fal mobilizacji społecznej na rzecz ochrony praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce, wykorzystując teorię możliwości politycznych.
Tekst stanowi efekt realizacji projektu badawczego pt. „Obywatelskie niepodporządkowanie w dotkniętej pandemią Unii Europejskiej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Numer rejestracyjny grantu: 2021/43/B/HS5/00290. Znajdziecie go w otwartym dostępie tutaj.