Data publikacji w serwisie:

Projekt stażowy Brains Attack laureatem konkursu Fund_Akcja

Do kolejnej edycji konkursu Fund_Akcja zgłosiliśmy projekt stażowy Brains Attack, w którym do wygrania poza stażami w firmach partnerskich jest udział w w wyprawie "Śladem europejskich uniwersytetów". Unikatowa forma tegorocznej odsłony związana jest ze 100-leciem Uniwersytetu Poznańskiego i 10-leciem naszego Wydziału.

Nagrodzeni zostaliśmy kwotą dofinansowującą nasz projekt, w wysokości 15 000 zł.